Trombin Zamanı (TT)

Bu test pıhtılaşmanın son kademesinin incelenmesinde kullanılır. Trombin zamanı plasmanın trombin solüsyonu eklendikten sonra pıhtılaşması için geçen süreyi gösterir. Antitrombik etkenler ve fibrin parçalanma ürünlerinin varlığı plazmin ve fibrinojen yoğunlukları bu testin sonucunu etkiler.
Muayene Maddesi:
Sodyum sitratlı vena kanı. Normal Değeri:
Kontrol 9 -13 saniye ise kontrol zamanı ± 2 saniye, Kontrol 15 - 20 saniye ise kontrol zamanı ± 5 saniye.
Uzadığı Durumlar:
1 — Fibrinojen eksikliği,
2 — Trombin veya fibrinojen inhibitörlerinin varlığı,
3 — Paraproteinemi,
4 — Disfibrinojenemi.
Ayrıca, L-asparaginaz, heparin, streptokinaz, ürokinaz kullanım