Ürik Asit

Ürik asit, pürin metabolizmasının son ürünü olup çoğunluğu vücuttan böbrekler kanalıyla atılır.
Muayene Maddesi:
Serum.
Normal Değeri :
Kadın: dL/3-7 mg. Erkek : dL/4 - 8.2 mg.
Arttığı Haller:
1 — Damla (gut) hastalığı,
2 — İleri böbrek hastalıkları,
3 — Lösemi,
4 — Multipl miyelom,
5 — Işın tedavisi,
6 — Akut enfeksiyonlar,
7 — Hemolitik anemiler,
8 — Pernisiyöz anemi,
9 — Primer ve sekonder polisitemi,
10 — Primer hiperoksalüri,
11 — Hipoparatiroidi,
12 — Kurşun zehirlenmesi,
13 — Tip III hiperlipoproteinemi.
Azaldığı Haller:
1 — Wilson hastalığı,
2 — Falkoni sendromu,
3 — Akromegali,
4 — Hodgkin hastalığı.
Ayrıca allopurinol, dicumarol, kortizon, probenesid, fenilbutazon, salisilatlar gibi ilaç alınması.