İMMUNOLOJİ

.

Fertilite Hormon Testleri

.

KORİONİK GONADOTROPIN (hCG)

hCG alfa ve beta alt birimlerinden oluşan bir gliko proteindir. Al¬fa alt birimine ait polipeptid zinciri FSH, LH ve TSH gibi diğer gliko-protein hormonlarmkiyle hemen hemen aynidir. Halbuki beta polipep¬tid zinciri LH ile biraz benzerlik gösterse bile bu üç glikoprotein hor¬mondan farklı ve spesifiktir.

Muayene Maddesi: Serum, plasma, idrar (hemen çalışılmayacak-sa 4°C da, 48 saatdan daha uzun bekletilecekse derin dondurucuda saklanmalıdır.

Normal Değeri :
Serumda
Er. ve gebe olmayan K. Gebelik 1 - 2 hafta Gebelik 2 - 4 hafta Gebelik 8 -10 hafta Gebelik 16 h. dan sonra : mL/10000-50000
mL/<3 mU mL/3-100 mU mL/100-5000 mU mL/50000-100000 mU

İdrarda
Menfi (ortalama) 24 sa./800 U 24 sa./800-1000 24 sa./30000-100000 24 sa./6000-50000

PROLAKTIN (PRL)

Ön hipofizdeki laktotrop hücreler tarafından salgılanan bir poli-peptid hormondur.

Muayene Maddesi: Serum.

Normal Değeri:
Kadın : dL/1 - 25 ng. Erkek : dL/1- 20 ng.

Arttığı Durumlar:
1 — Hipotalamik hastalıklar,
2 — Hipofiz sapı kesilmesi,
3 — Hipofiz tümörleri-prolaktinoma,
4 — Böbrek yetmezliği,
5 — Primer hipotiroidi,
6 — Gebelik,
7 — Anoreksiya nervoza,
8 — Meme ve ucunun aşırı derecede uyarılması.
Ayrıca fenotiyazin, butirofenon, metildopa, rezerpin, östrojen, TRH, morfin alınması.

Azaldığı Durumlar:
1 — Sheehan sendromu, — Panhipopituitarizm, 3 — Hipofizektomi.
Ayrıca bromokriptin ve L-DOPA kullanılması.

Tiroid Fonksiyon Testleri

.

Tümör Markerleri

.