Fibrinojen

Fibrinojen 3 polipeptid zincirinden oluşan bir proteindir. Trom-bin etkisiyle fibrine dönüşür ve böylece trombosit tıkacının süreklilik kazanmasını sağlayarak kanamayı durdurur.

Muayene Maddesi: Plazma (sodyum sitratlı)

Normal Değeri :
Yeni doğan : dL/25-300 mg. Erişkin : dL/200-400 mg.

Arttığı Durumlar :
1 — Multipl myeloma,
2 — Karsinomlar,
3 — Kronik böbrek yetmezliği,
4 — Gebelik,
5 — Menstruasyon,
6 — Kompanse dissémine intravasküler koagulasyon,
7 — İltihabi durumlar (romatizmal ateş, pnömoni, septisemi, tüberküloz) ,
8 — Nefrotik sendrom,
9 — Yanıklar.

Ayrıca östrojen, oral kontraseptif kullanılması. Azaldığı Durumlar :
1 — Karaciğer hastalıkları,
2 — Dissémine intravasküler koagulasyon,
3 — Herediter afibrinojenemi ve disfibrinojenemi.

Ayrıca anabolik steroid, L-asparaginaz, streptokinaz, ürokinaz ve heparin kullanılması.