Üre

ÜRE (KANDA) (AZOTEMİ)
Kanda üre tayini üre azotu ve üre olarak yapılmaktadır. Kan üre azotu (BUN) daha sık kullanılmaktadır.
Azotlu maddelerin metabolizmasının son ürünü olan üre böbrekler kanalıyla çıkarıldığı için üre tayini böbrek bozukluklarının derecesini anlamada yararlıdır.
Muayene Maddesi:
Serum ya da plazma.
Normal Değerler:
BUN dL/ 8 -18 mg. Üre dL/20-40 mg.
Arttığı Haller:
1 — İdrar yolları tıkanması,
2 — Akut ve kronik böbrek yetmezlikleri,
3 — Konjestif kalp hastalıkları,
4 — Kusma, diyare, fazla terlemelere bağlı su ve tuz kaybı,
5 — Protein katabolizmasmm arttığı haller,
6 — Yanıklar, şok,
7 — Yüksek protein diyetleri.
Azaldığı Haller:
1 — Düşük protein, yüksek karbonhidrat diyeti,
2 — Ağır karaciğer harabiyeti,
3 — Gebeliğin son ayları,
4 — Akromegali,
5 — İlaç zehirlenmeleri.