Eritrosit (Alyuvar)

Eritrositler disk şeklinde, bikonkav, protein ve lipid yapısında olup Hb taşıyan çekirdeksiz hücrelerdir. Kemik iliğinde yapılırlar.

Muayene Maddesi: Kapiller kan.

Normal Değeri:
Erişkin erkek : mm3/4.2 - 5.4 milyon
Erişkin kadın : mm3/3.8 - 5.2 milyon
Yeni doğan : mm3/4.8 - 7.1 milyon

Eritrosit, Hb ve Htc'in Arttığı Durumlar:
1 — Yüksek yerlerde yaşama (dağ hastalığı),
2 — Pick - Wick sendromu,
3 — Siyanozlu kalb hastalıkları,
4 — Kronik akciğer hastalıkları,
5 — Bazı hemoglobinopatiler,
6 — Renal arter darlığı,
7 — Üreter tıkanması,
8 — Hipernet'rom,
9 — Hepatoma,
10 — Serebellar angioblastm, astrosıtoma, glioblastoma,
11 — Uterus fibromu,
12 — Polisitemiya vera,
13 — Deludratasyon diuretik tedavisi, kusml, diyare, yanık, terleme.
14 — Stres polisitemisi.

Eritrosit, Hb ve Htc'in Azaldığı Durumlar:
1 — Akut ve kronik kan kayıpları,
2 — Eritrosit yapım bozuklukları,
3 — Eritrosit yıkımının arttığı durumlar.

Eritrosit İndeksleri:
Eritrosit indeksleri ortalama eritrosit hacmi, Hb miktarı ve Hb konsantrasyonunu ölçmek amacı ile kullanılır. Bu sayede anemilerin mikrositer, normositer veya makrositer, hipokrom, normokrom veya hiperkrom olduğu ortaya çıkarılır. Ancak indeks hesaplanırken basit yöntemlerle elde edilen eritrosit ve Hb sonuçlarının kullanılması, bu yöntemlerdeki yüksek hata paylan nedeniyle iyi sonuç vermez. Oto¬matik sayıcılar ve fotometrik yöntemlerin kullanılmasıyla elde edilen indeksler anlam taşırlar.