Lökosit (Akyuvar)

Lökositler çoğunluğu kemik iliği, lenf bezi ve dalakda yapılan ve en önemli görevi vücudun enfeksiyonlara ve dış etkenlere karşı ko¬runmasını sağlamak olan renksiz çekirdekli hücrelerdir.
Lökosit Formülü: Bu formül perifer kanı yaymasında nötrofil, eozinofil, bazofil, lenfosit ve monositler sayılarak yapılır. Genellikle 200 hücre sayılır ve bundan mutlak sayı ve oranlar hesaplanır. Peri-ferde az hücre bulunması halinde daha az sayıdaki hücre sayılarak yüzdeleri hesaplanır. Bazı hastalıklarda beyaz serinin genç hücreleri de formülde görülür.

Muayene Maddesi: Kapiller kan.
Muayene Maddesi: Kapiller kan.
Tüm Lökosit 7000 4000 10000
Çomak Çek. Nötrofil • 1 - 10 520 40 1000
Parçalı Çek. Nötrofil 25- 65 3000 1100 6050
Eozinofil 0,3- 5 150 0 700
Bazofil 0.6- 1.8 30 0 150
Lenfosit 20 - 53 2500 1500 4000
Monosit 2.4- 11.8 430 200 950

Nötrofil Lökositlerin Arttığı Durumlar :
1 — Akut iltihaplar, lokal iltihaplar, sepsis,
2 — Akciğer infarktı,
3 — Akut myokard infarktı,
4 — Yanık,
5 — Kanama,
6 — Diabet ketoasidozu,
7 — Akut böbrek yetmezliği,
8 — Zehirlenme,
9 — Myeloproliferatif hastalıklar,

10 — Dehidratasyon,
11 — Habis tümörler, bazı lösemiler,
12 — Fulminan hepatit,
13 — Eklampsi,
14 — Travma,
15 — Gut,
16 — Kollagen doku hastalıkları: dermatomyozit, periarteritis nodoza, sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit.

Ayrıca fenasetin, adrenalin, digital alınması.
Nötrofil Lökositlerin Azaldığı Durumlar:
1 — Radyoterapi ve kemoterapi,
2 — Aplastik anemi,
3 — Alösemili ve sublösemili lösemiler,
4 — Hipersplerizm,
5 — Myeloskleroz,
6 — Myelofitizik anemiler,
7 — Agranülositoz,
8 — Anaflaktik şok,
9 — Hipotiroidi,

10 — Paroksismal gece hemoglobinürisi,
11 — Demir eksikliği anemisi,
12 — Hipopituitarizm,
13 — Viral ve bazı bakteriyel infeksiyonlar : tifo, paratifo, Bruselloz, Kala Azar, kızamık, hepatit, miliyer tüberküloz.

Ayrıca antiepileptik, oral antidiyabetik, analjezik antitiroid ilaçlar, bazı antibiyotik ve tranklizan alınması.
Eozinofil Lökositlerin Arttığı Durumlar :
1 — Allerji,
2 — Parazitozlar,
3 — Bazı deri hastalıkları,
4 — Bronş astması,
5 — Periarteritis nodoza,
6 — Eozinofilik lösemi,
7 — Loeffler sendromu,
8 — Eozinofilik fasiitis,
9 — Bazı habis tümörler,
10 — Splenektomi sonrası,
11 — Addison,
12 — Kore,
13 — Eritema multiforme,
14 — Tropik eozinofili.
Eozinofil Lökositlerin Azaldığı Durumlar :
1 — Stres,
2 — Cushing hastalığı,
3 — Akromegali,
4 — Aplastik anemi,
5 — Sistemik lupus eritematozus.
Ayrıca kortikosteroid, adrenalin, efedrin ve insulin kullanılması. Bazofil Lökositlerin Arttığı Durumlar :
1 — Hemolitik anemiler,
2 — Hipotiroidi,
3 — Kronik myeloid lösemi,
4 — Myeloskleroz,
5 — Polisitemia vera,
6 — Aşırı duyarlılık reaksiyonları.
Bazofil Lökositlerin Azaldığı Durumlar :
1 — Akut anemi,
2 — Doku nekrozu,
3 — Allerji,
4 — Hipertiroidi,
5 — Cushing hastalığı,
6 — Akut myokard infarktüsü,
7 — Lökomoid reaksiyonlar,
Ayrıca kortikosteroid kullanılması. Lenfositlerin Arttığı Durumlar. 1— Akut infeksiyonlar,
2 — Kronik infeksiyonlar: tüberküloz, Bruselloz, sifilis, tifo, boğ-
maca, akut viral hepatit, infeksiyöz mononükleoz, influenza.
3 — Kronik lenfoid lösemi,
4 — Waldenstörn makroglobulinemisi,
5 — Sezary sendromu,
6 — Hipertiroidi,
7 — Addison hastalığı,
8 — Hipopituitarizm,
9 — Myastenia gravis, 10 — Multipl myelom.
Lenfositlerin Azaldığı Durumlar :
1 — Üremi,
2 — Sistemik lupus eritamatozus,
3 — Hodgkin hastalığı,
4 — Miliyer tüberküloz,
5 — İmmun yetmezlik sendromları,
6 — Radyoterapi ve kemoterapi,
7 — Cushing hastalığı.
Ayrıca kortikosteroid alınması. Monositlerin Arttığı Durumlar :
1 — Tüberküloz,
2 — Bruselloz,
3 — Tifo,
4 — İnfeksiyöz mononükleoz,
5 — Bakterili endokardit,
6 — Sıtma,
7 — Kala Azar,
8 — Tifüs,
9 — Hodgkin hastalığı, nodüler kistiosilik lenfoma,
10 Akut monositer, myelomonositer lösemiler,
11 Kollagen doku hastalıkları,
12 Hipertroidi,
13 Kolitis ülseroza ve Crohn hastalığı.