Spermiyogram (Meni İncelemesi)

Erkek fertilitesinin araştırılmasına yarayan bir laboratuar yönte-midir. Spermin miktar, görünüş, pH gibi genel özellikleri yanında spermatozoid sayısı, spermatozoitlerin hareket gücü ve yaşama süre¬si ile yapı özellikleri, spermin fruktoz içeriği gibi özelliklerin incelen¬mesi ilkesine dayanır.

Muayene Maddesi:
Sperm, tercihan mastürbasyonla kuru ve steril bir cam kaba top-lonmalıdır. Laboratuvara dışardan getirilecekse, ceketin iç cebinde vücut sıcaklığında tutulmalı ve yarım saat içinde teslim edilmelidir.
Normal bir ejakülat: 2.5 - 3 ml, kirli beyaz renkte viskoz, hafif ka¬levi (pH = 7.2 - 7.8) olup kan ve irin içermez.
pH'nm nötr olması spermatozoitlerin vaginada hızla hareketsiz-leşmelerine yol açabilir.
Normal spermin 1 ml'sinde ortalama spermatozoit sayısı 80 mil¬yon kadardır. 50 milyonun altına düşmesi fertiliteyi olumsuz yönde etkiler. Kalıtsal nedenler, yaşlanma, infeksiyonlar, kanal tıkanmala¬rı, dolaşım bozuklukları, psikolojik baskılar, hormon bozuklukları, otoimmun olaylar nedeniyle sayıda düşme görülebildiği gibi tütün ve alkol alımı da spermatogenezi baskılar.
Normal spermde ilk 2 saat içinde spermatozoitlerin en az % 60'ı normal canlı hareket gösterir. Fruktoz azlığı, hormon bozuklukları, pH hareketi etkiler.

Muayene Maddesi:
Tam kan, plasma, serum. Tam kan sodyum florür (1 cc kan için mg hesabıyla) üzerine alınmalıdır.

Normal Değerler :
Uygulanan metoda göre az çok değişmek üzere dL/60 - 110 mg. L/4,4. - 6 mmol)

Arttığı Haller:
1 — Şekerli diyabet (Tip I ve II),
2 — Enfeksiyonlar,
3 — Kafa içi arızaları (menenjit, ansefalit, tümörler, beyin kanamaları gibi),
4 — Yorucu fizik egzersizler,
5 — Emosyonlar,
6 — Şok,
7 — Yanıklar,
8 — Cushing sendromu,
9 — Tireotoksikoz,
10 — Feokromasitoma,
11 — Akromegali ve jigantizm,
12 — Akut ve kronik pankreatit, pankreas tümörleri,
13 — Hemokromatoz,
14 — Akut myokard infarktüsü.
Ayrıca adrenalin, fenilnefrin, difenil hidantoin, oral kontraseptif, LSD, fizostigmin, izoniyazid, nikotinik asit, tiyazid alınması.

Azaldığı Haller:
1 — Kronik böbrek yetmezliği,
2 — Glukagon yetersizliği,
3 — Adrenal bezlerin kanseri, hipofiz yetmezliği,
4 — Mide kanseri, mezotelyoma, karaciğer tümörü, sarkom ve
fibrosarkomlar,
5 — Ağır karaciğer hastalıkları,
6 — Zehirlenmeler,
7 — Addison hastalığı,
8 — Hipotiroidi,
9 — Post gastrektomi - dumping sendromu,
10 — însulinoma,
11 — Addison hastalığı.
Organik arsenik, karbon tetraklorür, kloroform, fosfor, alkol, insulin, oral antidiyabetik ilaçlar, aspirin, beta blokerler, MAO inhibitörleri, oksitetrasiklin alınması, aşırı egzersiz ve açlık.