Uyarılmış Kısmi Tromboplastin Zamanı (a PTT)

Test kaolin veya diğer yüzey aktivatörü maddelerle önceden edilmiş plazmanın optimal miktardaki trombosit, lipid ve kalsiyum varlığında pıhtılaşması için geçen süreyi ölçer.

Muayene Maddesi :
Tam kan (sodyum sitratlı) plazma ayrılır ve en çok 4°C'de 1 saat dondurulmuş olarak 25 gün saklanabilir.
Normal Değeri:
31 - 39 saniye. Ancak kullanılan aktivatöre ve fosfolipide göre değişebilir.
Uzadığı Durumlar:
1 — Faktör VIII, IX, X, XI, XII'nin eksikliği,
2 — Yüksek molekül ağırlıklı kininojenin eksikliği,
3 — Prekallikrein eksikliği,
4 — Fibrinojen eksikliği,
5 — Faktör II ve V'in eksikliği veya bunların inhibitörlerinin var-
lığı,
6 — Dissemine intravasküler koagulasyon,
7 — Özgül olmayan inhibitörlerin varlığı (lupus benzeri antikoa-
gülanlar).

Kısaldığı Durumlar:
Hiperkoagulabilite.

Test kaolin, selit veya ellajik asitle uyarılabilir. Bu testin duyarlı¬mı kullanılan aktivatörlerin ve fosfolipidlerin çeşitlerine ve konsant¬rasyonlarına bağlıdır.
aPTT heparin tedavisinde yönlendirici test olarak kullanılır.
Faktörlerden birinin düzeyi normalin % 30 - 40'ı civarına düştüğü zaman aPTT normal olmayan değerler gösterir.