Trombosit

Trombositler, 2 - 5/A çapında yuvarlak veya oval biçimde olup megakaryositlerin parçalanması ile ortaya çıkarlar. Trombosit sayısı 70.000'in altına inince kanama riski yükselir.

Muayene Maddesi:
Tam kan (EDTA'lı) veya kapiller kan. (silikonlu tüpe alınmalı).

Normal Değeri: mm3/150.000 - 400.000.

Arttığı Durumlar:
I. Trombositoz (mm3/400.000 - 800.000).
1 — Kanama sonrası,
2 — Cerrahi girişimler,
3 — Splenektomi,
4 — Demir eksikliği,
5 — Kronik iltihabi hastalıklar,
6 — Karsinomlar ve hodgkin hastalığı.
II. Trombositemi (mm3/ > 800.000).
1 — Polisitemiya vera,
2 — Myeloskleroz,
3 — Kronik myeloid lösemi,
4 — Esansiyel trombositemi.
Azaldığı Durumlar: I. Yapım eksikliği:
1 — Kemik iliğinin kimyasal maddeler, radyasyon ve infeksiyon sebebiyle zarar görmesi,
2 — Edinsel veya konjenital kemik iliği yetmezliği (Fanconi
sendromu, amegakaryositoz, Wiskott - Aldmich sendromu, May-Hegglin anomalisi),
3 — Kemik iliği infiltrasyonu (tümör, lösemi, lenfoma, fibro-
sis),
4 — Trombopoetin eksikliği,
5 — Vitamin B12, folik asit eksikliği,
II. Yıkımın artışı:
1 — Splenomegali,
2 — Hipotermik anestezi,
3 — Antikorlar (otoantikorlar, idiyopatik trombositopenik
purpura, sistemik lupus eritematozus, hemolitik anemi¬ler, lenforetiküler hastalıklar),
4 — Transfüzyon sonrası,
5 — Enfeksiyon,
6 — Kalb kapağı protezi,
7 — Dissemine intravasküler koagülasyon,
8 — Trombotik trombositopenik purpura,
9 — Aşırı kanama,
10 — Kronik böbrek yetmezliği.

Ayrıca kemoterapi, bazı analjezikler (fenasetin, antipirin, aspirin, asetaaminofen, oksifenbutazon, kodein, meperidin, kinin), antibiyotik-( penisilin, sefalotin, kloramfenikol, eritromisin, rifamisin, streptomisin, tetrasiklin, izoniyasid), sülfonamidler, psikotropik ajanlar (barbitürat , meprobomat, desimipramin) diüretikler (tiyazid, diazoksit, civalı diüretikler) hipoglisemik ajanlar (insulin, tolbutamid, klorpropamid). Antikonvülzanlar (fenitoin trimetadon, parametadon) ağır metaller ve antihistamin alınması.