TAM KAN SAYIMI

Kan sayımı deyimi ile hemoglabin (Hb), hematokrit (Hct), eritrosit ve lökosit sayısı kastedilir. Kan sayımı kanla ilgili olsun veya olmasın birçok hastalıktan etkilendiği için bu test laboratuarda en sık kullanılan testlerden biridir.