Kanama Zamanı

Kanama zamanı parmak ucu, kulak memesi veya topuğun standart bir iğne ile delindikten sonra kanamanın kendiliğinden durması için geçen zamandır. Trombosit fonksiyon bozuklukları ve damar bozukluklarını ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. Pıhtılaşma hatalarında ise genellikle normaldir. Bu test sayesinde kapillerlerin kontraksiyonu hakkında da bilgi edinilir.

Normal Değeri: 1 - 4 dakika (Duke) ,1-9 dakika (Ivy).

Uzadığı Durumlar :
1 — Trombositopeni,
2 — von "Willebrand hastalığı,
3 — Uzun süreli antikoagulan kullanımı,
4 — Trombosit fonksiyon bozuklukları,
5 — Dissemine intravasküler koagulasyon,
6 — Kronik böbrek yetmezliği,
7 — Bazı bağ dokusu hastalıkları,
8 — Ciddi metabolik asidoz,
9 — Herediter afibrinojenemi,
10 — Safra yolları tıkanıklığı (bazı olgular),
11 — K vitamini eksikliği.
Ayrıca aspirin, karbenesilin, dekstran, dipiridamol, non - steroid antienflamatuar ilaçlar, penisilin G, streptokinaz, streptodornaz, sul-finpirazon, ürokinaz alınması.

Bu test ameliyata alınacak tüm hastalarda yapılmalıdır. Kanama zamanı von Willerbrand hastalığı ile hafif hemofilin ayırıcı tanısına yardımcıdır.

Test yapılırken yerel bir venanın delinmesi suni olarak kanama süresinin uzamasına yol açılabilir.