Pıhtılaşma Zamanı (CT)

Pıhtılaşma zamanı pıhtılaşmada rol oynayan faktörlerin bir kısmının eksikliği veya yokluğu hallerinde veya pıhtılaşmaya engel olan ilaçların kullanıldığı durumlarda uzar. CT çok hassas bir test olmadığı için intrensek pıhtılaşma sistemindeki bozuklukların ortaya çıkarılmasında tek başına yetersizdir.

Muayene Maddesi: Tam kan. Test kan alınınca hemen yapılmalıdır. Kan köpürtülmemeli, kullanılan aletler çok temiz olmalı, tüpler 37°C de tutulmalı ve antikoagulan kullanılmamalıdır. Fazla doku yaralanması ve kanın hemen şırıngaya çekilmemesi pıhtılaşma zamanının kısalmasına yol açar.

Normal Değeri:
2 -19 dakika (genellikle 9 -15 dakika)

Uzadığı Durumlar:
1 — întrensek pıhtılaşma sistemindeki hata ve eksiklikler,
2 — Hemofili,
3 — Tıkanma sarılığı,
4 — Ağır fibrinopeni.
Ayrıca karbenisilin, dikumarol, heparin, mitramisin, varfarin kullanılması.
«Heparin dozu pıhtılaşma zamanına göre ayarlanır.»
Kısaldığı Durumlar:
Oral kontraseptif kullanılması.